Пребарување
Македонски
Сите категории
  Menu Close

  Контакт

  РАКУПЕН ДОО Скопје

  Ул.Јосиф Јосифовски – Свештарот 35А-11

  1000 Скопје, Македонија

  ЕДБ: 4080018577850 / ЕМБС: 7321511

  270-0732151101-34 Халк Банка АД Скопје  Информации и корисничка поддршка:

  support@rakupen.mk  Контакт телефон: 075 290 053  Работно време од понеделник до петок од 9:00 - 17:00  За време на викенди и празници не работиме:  Офицер за заштита на лични податоци:


  Иван Брешковски

  Контакт: ivan.bres@rakupen.mk